Polska znowu wolna - zwycięstwo Gustawa!

Zdjecie

W celu upamiętnienia nadchodzącej rocznicy odzyskania niepodległości, w środę 9 XI, w III LO w Świdnicy odbył się XX Powiatowy Konkurs Historyczny "Polska znowu wolna". Startowali w nim uczniowie naszej szkoły Gustaw Feruś i Feliks Brzezicki z klasy 3D. Z satysfakcją informujemy, że Gustaw zajął I miejsce, a Feliks dostał się do ścisłego finału. Uczestnicy musieli zaprezentować wiedzę obejmującą lata 1908 - 1922. Konkurs składał się z dwóch części: testu pisemnego i ustnego, pięcioosobowego finału. W auli III LO odpowiedziom uczniów przysłuchiwali się znakomici goście, a wśród nich profesor Stanisław Nicieja, wybitny znawca dziejów Kresów, a szczególnie Lwowa. Oprawę artystyczną zapewnił chór III LO, który wykonał pieśni patriotyczne w tym tak bliską nam "Rozkwitały pąki białych róż". Jeszcze raz gratulujemy Gustawowi i Feliksowi.
Opiekun- Paweł Barański