MATURA 2022 w Kasprowiczu, czyli jeszcze szersze PERSPEKTYWY na przyszłość!

Zdjecie

Do tegorocznego egzaminu maturalnego przystąpiło 95 uczennic i uczniów naszego Liceum. Zdawalność egzaminu to 98,95% ( jeden uczeń nie zdał egzaminu, ma możliwość poprawienia wyniku w sierpniu). Średnia krajowa dla liceów 84 % i dolnośląska 81,8 %.
Ze wszystkich przedmiotów nasi maturzyści osiągnęli wyniki lepsze od krajowych i wojewódzkich.
Na poziomie podstawowym różnica w stosunku do wojewódzkich wynosi : + 13.8 % z matematyki, + 9, 4 % z j. polskiego, + 13.3% z j. angielskiego.
Na poziomie rozszerzonym różnica 10 % i więcej na korzyść naszych maturzystów została osiągnięta z: matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, historii, geografii, wos-u, j. niemieckiego, fizyki, filozofii, historii sztuki i informatyki. Na poziomie podstawowym : 27 zdających z j. angielskiego i 10 z matematyki osiągnęło wynik 100% . Natomiast na poziomie rozszerzonym : 4 zdających z j. angielskiego i 3 z j. polskiego uzyskało wynik 100 %.
Najlepsze średnie wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych ( poziom podstawowy) uzyskali : Miłosz Kozycz ( średni wynik 98,33 %) i Julia Partyka ( 94,6%) .
Ogromnie gratulujemy Wam osiągniętych wyników!
I jeszcze raz z całego serca życzymy, żebyście jak najlepiej wykorzystali zdobyte procenty i punktowali z powodzeniem na wymarzonych uczelniach!
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne I LO