KALENDARZ ORGANIZACYJNY ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNY
31 VIII 2018,
godz.8.00
Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej Dyrektor, Wicedyrektor
03 X 2018
godz.10.00
Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 p. Wojas, kl. IIIg
IX – pierwszy tydzień nauki Zajęcia integracyjne dla klas I p. Radzięta-Lipska, p.Rum
IX 2018 Narodowe czytanie I.Szymaniak, M.Szyszka
do 14 IX 2018 Podanie terminu i formy pracy na ewentualnych zajęciach dodatkowych , fakultetach, kołach zainteresowań, sportowych i innych. Wszyscy nauczyciele
do 14 IX 2018 Oddanie sposobów i kryteriów oceniania ( zgodne z WSO) i tematów realizowanych w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy dla wszystkich klas (te należy oddać w formie papierowej) Nauczyciele wszystkich przedmiotów, Wychowawcy klas, Wicedyrektor
20 IX 2018 Spotkania wychowawców klas z rodzicami poprzedzone spotkaniem p. Dyrektora i Grona Pedagogicznego z rodzicami klas I w auli szkolnej. Wychowawcy klas, Dyrektor ,Wicedyrektor
25 IX 2018 Próbna ewakuacja Dyrektor
IX 2018 Wymiana młodzieżowa z Biberach p. B. Furmankiewicz
IX 2018 Mistrzostwa Kasprowicza w Petanque (dublety) p. Żabrowski
do 21 IX 2018 Oddanie planów pracy zespołów międzyprzedmiotowych, komisji i innych zespołów Przewodniczący zespołów
27 IX 2018 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna Dyrektor
28 IX 2018 Otwarcie Izby Pamięci I LO Dyrektor, p. Barański
do 12 X 2018 Sprawdzian wiedzy i umiejętności uczniów klas I z wybranych przedmiotów, oddanie sprawozdania do dokumentacji mierzenia jakości pracy szkoły Nauczyciele wybranych przedmiotów, Wicedyrektor
X 2018 Międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych p. Szymaniak, p. Szyszka
02 XI 2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
XI 2018 4 żywioły słowa ( Festiwal Literacki ) p. Koryciński
XI 2018 Szkolny Konkurs Biblijny p. Chlastawa
XI 2018 Otrzęsiny klas I. p. Kwiecień, kl. IId
09 XI 2018 Akademia z okazji Święta Niepodległości Kl.Id, p. Szyszka
do 30 XI 2018 Wypełnienie przez wychowawców kl. I arkuszy ocen w e-dzienniku Wychowawcy klas I
XI/XII 2018 Próbny pisemny egzamin maturalny dla ucz. klas III Wicedyrektor
XI – III 2018/2019 Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym J. Moczulski
do 03 XII 2018 Poinformowanie uczniów o proponowanych ocenach na koniec I semestru Nauczyciele wszystkich przedmiotów
do 06 XII 2018 Przekazanie rodzicom lub prawnym opiekunom informacji o proponowanych uczniom ocenach na koniec I semestru Wychowawcy klas
06 XII 2018 Spotkania wychowawców klas z rodzicami. Wychowawcy klas, Dyrektor, Wicedyrektor
XII 2018 Mistrzostwa Kasprowicza w Petanque Molle ( „soft”) p. Żabrowski
21 XII 2018 Jasełka szkolne p. Chlastawa
23-31 XII 2018 Zimowa przerwa świąteczna
do 04 I 2019 Wystawienie uczniom ocen na koniec I semestru Nauczyciele wszystkich przedmiotów
I 2019 Koncert artystyczny towarzyszący WOŚP p. Moczulski
07 I 2019 Początek II semestru
08 I 2019 Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Dyrektor, Wicedyrektor
10 I 2019 Posiedzenie Plenarne Rady Pedagogicznej Dyrektor, Wicedyrektor, wychowawcy klas
11 I 2019 Studniówka Komitet Organizacyjny, Wicedyrektor
I 2019 Obóz naukowo-narciarski w Czechach p.Brońska,p.Radzikowski, p.Schabowski
28 I - 10 II 2019 Ferie zimowe
II 2019 Targi Edukacyjne i Tydzień Informacji Zawodowej p. Szyszka, p. Radzięta-Lipska
I/II 2019 Międzyszkolny Turniej o Puchar Kasprowicza w Siatkówce Chłopców p. Moczulski
II 2019 Dni Frankofoni p. Szyszka
III 2019 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” p. Majewsk
III/IV 2019 Szkolny Konkurs Ekologiczny p. Kwiecień
III/IV 2019 Turniej Wiedzy Psychologicznej p. Rum
do 15 III 2019 Poinformowanie uczniów klas III o proponowanych ocenach końcowych Nauczyciele wszystkich przedmiotów
21 III 2019 Konkurs piosenki wiosennej Kl. IIc, p. Brońska
do 21 III 2019 Przekazanie informacji rodzicom lub prawnym opiekunom o proponowanych ocenach końcowych w klasach III Wychowawcy klas
21 III 2019 Spotkania wychowawców klas z rodzicami Wychowawcy klas, Dyrektor ,Wicedyrektor
30 III 2019 Dzień otwarty
05 IV 2019 VI Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla Gimnazjalistów p. Ibek
IV 2019 Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego p. Furmankiewicz, p. Karkoszka
IV 2019 Przestrzeń dla języków obcych p.Brońska,p.Szyszka, p.Karkoszka
IV 2019 Szkolny maraton filmowy p. Stelmach
IV 2019 „Święto Nauki „ – projekt IKAR p. Chlastawa
do 15 IV 2019 Wystawienie ocen końcowych uczniom klas III Nauczyciele wszystkich przedmiotów
17 IV 2019 Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Dyrektor, Wicedyrektor, Nauczyciele wszystkich przedmiotów
26 IV 2019 Zakończenie zajęć w klasach III. Uroczystość pożegnania Absolwentów. Kl. IIg, p. Furmankiewicz
30 IV 2019 Akademia z okazji święta Konstytucji 3 maja Kl. Ip, p. Koryciński
02 V 2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
06-23 V 2019 Pisemne i ustne egzaminy maturalne ( 6, 7 i 8 V –dni wolne od zajęć dydaktycznych) Dyrektor, Wicedyrektor
do 13 V 2019 Poinformowanie uczniów kl. I i II o proponowanych ocenach rocznych Nauczyciele wszystkich przedmiotów
do 16 V 2019 Przekazanie rodzicom lub prawnym opiekunom informacji o proponowanych ocenach rocznych Wychowawcy klas I i II
16 V 2019 Spotkanie wychowawców klas z rodzicami Wychowawcy klas, Dyrektor ,Wicedyrektor
V 2019 Szkolny turniej tenisa ziemnego p. Moczulski
V 2019 Przedstawienie na Dni Papieskie p. Chlastawa
V/VI 2019 Szkolny Turniej Siatkówki Plażowej p. Moczulski
VI 2019 „Jak nie czytam, jak czytam” –impreza czytelnicza I. Szymaniak, M. Szyszka
VI 2019 Mistrzostwa Kasprowicza w Petanque (Triplety) p. Żabrowski
VI 2019 Spotkanie projektowe nauczycieli ze szkół -partnerów projektu Erasmus+j p. Żabrowski
do 13 VI 2019 Wystawienie uczniom ocen rocznych Nauczyciele wszystkich przedmiotów
14 VI 2019 Egzaminy sprawdzające (podnoszące ocenę ) Dyrektor
17 VI 2019 Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Dyrektor
do 18 VI 2019 Złożenie przez wychowawców klas uzupełnionych arkuszy ocen oraz sprawozdań z pracy zespołów przedmiotowych i komisji, uzupełnienie e-dziennika Wychowawcy klas, przewodniczący zespołów
21 VI 2019 Uroczyste zakończenie roku szkolnego Kl. Ic, p. Świątkowska
do 28 VI 2019 Złożenie w sekretariacie Liceum pytań na egzaminy poprawkowe. Nauczyciele egzaminujący
22 VI-31 VIII 2019 Ferie letnie
29-30 VIII 2019 Egzaminy poprawkowe Dyrektor /Wicedyrektor
31 VIII 2019 Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej Dyrektor/Wicedyrektor
02 IX 2019 Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 Kl. IIp, p. Barański