KALENDARZ ORGANIZACYJNY ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNY
30.VIII.2019,
godz.8.00
Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej Dyrektor, Wicedyrektor
02 IX 2019
godz.10.00
Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 p.Barański , kl. IIIp
IX – pierwszy tydzień nauki Zajęcia integracyjne dla klas I p. Radzięta-Lipska, p.Rum + wychowawcy
IX 2019 Narodowe czytanie I.Szymaniak, M.Szyszka
IX 2019 Mistrzostwa I LO w szachach p. Moczulski
do 16 IX 2019 Podanie terminu i formy pracy na ewentualnych zajęciach dodatkowych , fakultetach, kołach zainteresowań, sportowych i innych. Wszyscy nauczyciele
do 16 IX 2019 Oddanie sposobów i kryteriów oceniania ( zgodne z OW) i tematów realizowanych w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy dla wszystkich klas (te należy oddać w formie papierowej) Nauczyciele wszystkich przedmiotów, Wychowawcy klas, Wicedyrektor
19 IX 2019 Spotkania wychowawców klas z rodzicami poprzedzone spotkaniem p. Dyrektora i Grona Pedagogicznego z rodzicami klas I w auli szkolnej. Wychowawcy klas, Dyrektor ,Wicedyrektor
24 IX 2019 Próbna ewakuacja Dyrektor
IX 2019 Wymiana szkolna z Biberach p. B. Furmankiewicz
do 20 IX 2019 Oddanie planów pracy zespołów międzyprzedmiotowych, komisji i innych zespołów Przewodniczący zespołów
do 11.X.2019 Sprawdzian wiedzy i umiejętności uczniów klas I z wybranych przedmiotów, oddanie sprawozdania do dokumentacji mierzenia jakości pracy szkoły Nauczyciele wybranych przedmiotów, Wicedyrektor
14 X 2019 Rada szkoleniowa Dyrektor
X 2019 Międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych p. Szymaniak, p. Szyszka
X/XI 2019 Cztery żywioły słowa ( Festiwal Literacki ) p. Koryciński
XI 2019 Szkolny Konkurs Biblijny p. Chlastawa
XI 2019 Otrzęsiny klas I/ Dzień Patrona Liceum p. Koryciński, kl. IIp
08 XI 2019 Akademia z okazji Święta Niepodległości p. Radzikowski , kl. 1c
do 29 XI 2019 Wypełnienie przez wychowawców kl. I arkuszy ocen w e-dzienniku Wychowawcy klas I
XI/XII 2019 Próbny pisemny egzamin maturalny dla ucz. klas III Wicedyrektor
XI – I 2019/2020 Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym J. Moczulski
do 06 XII 2019 Poinformowanie uczniów o proponowanych ocenach na koniec I semestru Nauczyciele wszystkich przedmiotów
do 10 XII 2019 Przekazanie rodzicom lub prawnym opiekunom informacji o proponowanych uczniom ocenach na koniec I semestru Wychowawcy klas
12 XII 2019 Spotkania wychowawców klas z rodzicami. Wychowawcy klas, Dyrektor, Wicedyrektor
20 XII 2019 Jasełka szkolne p. Chlastawa
23-31 XII 2019 Zimowa przerwa świąteczna
8 I 2020 Mistrzostwa Kasprowicza o Puchar Dyrektora Szkoły w sportach zimowych p. Radzikowski
do 10 I 2020 Wystawienie uczniom ocen na koniec I semestru Nauczyciele wszystkich przedmiotów
I 2020 Koncert artystyczny towarzyszący WOŚP p. Moczulski
13 I 2020 Początek II semestru
14 I 2020 Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Dyrektor, Wicedyrektor
16 I 2020 Posiedzenie Plenarne Rady Pedagogicznej Dyrektor, Wicedyrektor, wychowawcy klas
17 I 2020 Studniówka Komitet Organizacyjny, Wicedyrektor
20-24 I 2020 Obóz naukowo-narciarski w Czechach p.Brońska, p.Radzikowski
I 2020 Turniej o Puchar Kasprowicza w siatkówce chłopców p. Moczulski
I/II 2020 Targi Edukacyjne i Tydzień Informacji Zawodowej p. Szyszka, p. Radzięta-Lipska, p. Kwiecie
I/II 2020 Szkolny wieczór filmowy p. Kwiecień, SU
10-23 II 2020 Ferie zimowe
III 2020 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” p. Majewska
III/IV 2020 Międzyszkolny Konkurs Filmowy p. Wierzbicka
III/IV 2020 Turniej Wiedzy Psychologicznej p. Rum
III 20200 Pielgrzymka maturzystów p. Chlastawa
III/IV 2020 Szkolny Konkurs Przyrodniczy p. Kwiecień
do 13 III 2020 Poinformowanie uczniów klas III o proponowanych ocenach końcowych Nauczyciele wszystkich przedmiotów
do 17 III 2020 Przekazanie informacji rodzicom lub prawnym opiekunom o proponowanych ocenach końcowych w klasach III Wychowawcy klas
19 III 2020 Spotkania wychowawców klas z rodzicami Wychowawcy klas, Dyrektor ,Wicedyrektor
20 III 2020 Wiosenny konkurs piosenki p. Żabrowski, kl. IC
28 III 2020 Dzień otwarty w I LO p. Twaróg
08 IV 2020 VII Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla Ósmoklasistów p. Ibek
9-14 IV 2020 Wiosenna przerwa świąteczna
IV 2020 Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego p. Furmankiewicz, p. Karkoszka
do 17 IV 2020 Wystawienie ocen końcowych uczniom klas III Nauczyciele wszystkich przedmiotów
21 IV 2020 Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Dyrektor, Wicedyrektor, Nauczyciele wszystkich przedmiotów
24 IV 2020 Zakończenie zajęć w klasach III. Uroczystość pożegnania Absolwentów. p. Majewska IP, p. Moczulski IG
30 IV 2020 Akademia z okazji święta Konstytucji 3 maja p. Wierzbicka, kl. ID
04-21 V 2020 Pisemne i ustne egzaminy maturalne ( 4, 5 i 6 V –dni wolne od zajęć dydaktycznych) Dyrektor, Wicedyrektor
do 15 V 2020 Poinformowanie uczniów kl. I i II o proponowanych ocenach rocznych Nauczyciele wszystkich przedmiotów
do 19 V 2020 Przekazanie rodzicom lub prawnym opiekunom informacji o proponowanych ocenach rocznych Wychowawcy klas I i II
21 V 2020 Spotkanie wychowawców klas z rodzicami Wychowawcy klas, Dyrektor ,Wicedyrektor
V/VI 2020 Rowerem przez świat ( a nawet powiat) p. Stelmach
VI 2020 „Jak nie czytam, jak czytam” –impreza czytelnicza I. Szymaniak, M. Szyszka
do 19 VI 2020 Wystawienie uczniom ocen końcoworocznych Nauczyciele wszystkich przedmiotów
22 VI 2020 Egzaminy sprawdzające (podnoszące ocenę ) Dyrektor
23 VI 2020 Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Dyrektor
do 24 VI 2020 Złożenie przez wychowawców klas uzupełnionych arkuszy ocen oraz sprawozdań z pracy zespołów przedmiotowych i komisji, uzupełnienie e-dziennika
25 VI 2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej Dyrektor, Wicedyrektor
26 VI 2020 Uroczyste zakończenie roku szkolnego p. Karkoszka, kl. IIg
do 30 VI 2020 Złożenie w sekretariacie Liceum pytań na egzaminy poprawkowe. Nauczyciele egzaminujący
27 VI- 31 VIII 2020 Ferie letnie
27-28 VIII 2020 Egzaminy poprawkowe Nauczyciele egzaminatorzy
31 VIII 2020 Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej Dyrektor/Wicedyrektor
1 IX 2020 Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 p. Malicki , kl. 1d