ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM...

Zdjecie

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, ogłosiliśmy listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych.
I teraz garść BARDZO WAŻNYCH informacji:
KANDYDACI zakwalifikowani do naszej szkoły powinni przynieść (niezwłocznie!) do sekretariatu szkoły:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o egzaminie do dnia 24 lipca do godziny 14:00 (warunek konieczny przyjęcia do szkoły)
- kartę zdrowia
- podpisane zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, klasa, po szk. podst./po gimn.)
- zgodę na publikowanie wizerunku (druk do pobrania w sekretariacie szkoły)
KANDYDACI, którzy nie zostali zakwalifikowani do naszej szkoły powinni:
- odebrać z sekretariatu szkoły kserokopie świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie
- zanieść oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o egzaminie, do szkoły, do której zostali zakwalifikowani, do dnia 24 lipca 2019
- przystąpić do rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które po 25 lipca będą miały wolne miejsca (jeżeli nie zostali zakwalifikowani do żadnej szkoły)