MATURA 2019, czyli... JEST DOBRZE! JEST BARDZO DOBRZE! JEST REWELACYJNIE!!!

Zdjecie

Do tegorocznego egzaminu maturalnego przystąpiło 119 zdających. 99.2% zdało egzamin, jest to najwyższy wynik zdawalności wśród liceów Powiatu Świdnickiego, gdzie wyniosła ona 83.2% ( średnia wojewódzka to 85.5%).
W części ustnej egzaminu maturalnego zdawalność wyniosła 100 %. Wielu zakończyli tę część egzaminu z wynikiem 100% : 11 uczniów z j. polskiego, 32 z j. angielskiego i 2 z j. niemieckiego.
W części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wszystkie średnie wyniki przekraczają wyraźnie średnie Powiatu Świdnickiego i województwa : +12.8% z j. angielskiego, +13.6 z j. polskiego, +14.8 z matematyki i +34.2 z j. niemieckiego na tle powiatu oraz +10.4% z j. angielskiego, +11% z j. polskiego, +12.3% z matematyki i +27.8% z j. niemieckiego na tle województwa. Wyniki 100% uzyskało : 18 uczniów z j. angielskiego , 6 z matematyki, 2 z j. polskiego i 1 uczennica z j. niemieckiego.
W części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wyniki na tle innych szkół powiatu i województwa są równie dobre. Uzyskaliśmy wyniki wyraźnie lepsze od średnich Powiatu Świdnickiego i Województwa Dolnośląskiego . Na tle powiatu najlepsze wyniki ( ponad + 10 %) są z : j. niemieckiego ( +35,2%), historii (+25.4,3 %), wiedzy o społeczeństwie (+23.9%), informatyki (+21.7%), filozofii (+20.6%), geografii (+18.7%), biologii (+12.4%). Na tle województwa najlepsze wyniki, tzn. przekraczające +10 % w stosunku do średniej są z : wiedzy o społeczeństwie (+31,7%), j. niemieckiego(+28.3%), historii (+27.5%), informatyki (+26.2%), j. francuskiego (+23.3%), geografii (+19.3%) , historii sztuki (+14.6%). Na poziomie rozszerzonym 100% wyniki uzyskało : 5 uczniów z j. angielskiego, 5 z j. polskiego, i po jednym z filozofii i wiedzy o społeczeństwie. A na koniec dodajmy jeszcze, że najlepsze średnie wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych uzyskali : Kacper Poradzisz- 98.8% (3D) oraz Jakub Zatoń- 96.6% (3P). Imponujące!
Gratulujemy Wam wszystkim świetnych wyników maturalnych i życzymy powodzenia przy rekrutacji na wymarzone uczelnie wyższe!
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne I LO